Många organisationer växer snabbt och man gör de bästa medarbetarna till chefer och ledare. Ofta helt utan att ge dem direkta verktyg för att lyckas i sitt ledarskap.

Coachande ledarskap ger bl a ökad produktivitet, ökad motivation, ökat självledarskap, ökat självförtroende, ökad självinsikt och ökat välmående.

Att styra med hjälp av kontroll och direktiv fungerar allt sämre i många situationer. Människan utvecklas och vi förstår idag att hierarkier och auktoriteter inte är ett hållbart ledarskap. Nu talar man istället om chefen, ledaren och om det coachande ledarskapet.

När cheferna hittar medvetenheten kring sitt eget ledarskap tillsammans med verktyg för det coachande ledarskapet så bidrar det till allt från ökad medvetenhet (hos både chefer och medarbetare), till bättre planering, förbättrad kommunikation, ökat självförtroende, ökad EQ, ökat självförtroende till bättre resultat.

Det coachande ledarskapet är inte någon ny ledarskapsutbildning utan ett komplement till de ledarskapsutbildningar och den kunskap som redan finns.

I ledande befattningar behöver vi vara både chef, ledare och coach. Det är när vi behärskar alla de rollerna som vi får störst i effekt i organisationen. Det är när vi förankrar drivkraft, mål och önskat resultat i hjärtat, inte bara huvudet och kroppen, som vi når faktiskt resultat.

En av de många vinsterna med ett coachande ledarskap är att man på sikt får mer självgående medarbetare. Genom att ge medarbetarna en chans att utvecklas själva ökar motivationen, prestationerna och därmed också resultaten.


Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen.

Hos er på plats

 • Utbildningen är interaktiv där deltagarna genom upplevelser, rollspel och workshops lär
 • Utbildningen består av 5 moduler och totalt ca 20 timmar. 2 heldagar samt uppföljning efter 2 månader
 • Utbildningsmaterial ingår
 • Pris varierar på antal deltagare, kontakta oss för offert
 • Antal deltagare 6-30 personer

Hos oss på plats

 • Utbildningen är interaktiv där deltagarna genom upplevelser, rollspel och workshops lär
 • Utbildningen består av 5 moduler och totalt ca 16 timmar. 2 heldagar samt en digital uppföljning efter 2 månader
 • Utbildningsmaterial ingår
 • Frukost, lunch och fika ingår
 • Pris per person 9 900 kr

Det här får ni

 • Verktyg för ett tryggare och tydligare ledarskap
 • Mer självgående medarbetare
 • Ökat självledarskap
 • Ökat ansvarstagande
 • Mer motiverade medarbetare
 • Ökad prestation och resultat
 • En gedigen handlingsplan med områden att utveckla och annat som är viktigt för att skapa en hållbar förändring

Hur stor ovan förändringar blir är så klart avhängt på hur mycket ni investerar i form av tid, mod, engagemang och vilja.