Ett vinnande team skapas när medarbetarna får bidra och samverka utifrån sina talanger och kompetenser.

Genom att på djupet arbeta med ert arbetslag ser vi var både styrkorna och utvecklingspotentialen ligger. 


Genom att stärka teamet ökar resultaten.

Vad är det som gör att vissa arbetsgrupper presterar bra, når höjder ingen trodde de skulle klara av och samtidigt har välmående medarbetare som tycker om att gå till jobbet?

Arbetsgrupper där medarbetarna känner varandra väl, har tillit till varandra och arbetar mot gemensamma och tydliga mål presterar klart bättre.

I en forskningsstudie som Försvarshögskolan gjort visas att i grupper där det finns konflikter och där det saknas tillit och förståelse för varandra går 80% av energin åt till relationerna och kvar blir bara 20% till den faktiska arbetsuppgiften. 

Det finns outnyttjad potential i alla arbetsgrupper, det är den vi arbetar fram.