Coaching är för dig som vill nå dina mål, som vill utvecklas som människa eller söker ett syfte och en mening. 

Coaching är en process där coachen hjälper dig som klient att bli framgångsrik i din egen förändringsprocess. Det är ett kreativt tankeförlopp där coachen ställer inspirerande frågor, som får dig att själv hitta svaren, så att du kan maximera din personliga och professionella potential.


Coaching handlar om en ökad medvetenhet. När vi blir medvetna om oss själva och vårt handlande samt ser på det utifrån olika perspektiv leder det till ett förändrat synsätt och förhållningssätt och i förlängningen också ett förändrat beteende. Man ser ofta nya möjligheter i stället för svårigheter och vågar ta steg som man tidigare inte trodde fanns inom räckhåll.

Coachen ger inte råd eller kommer med lösningar. Genom coachens frågor, övningar och coachande förhållningssätt kommer klienten själv fram till sina egna svar. Det frigör en energi och en kraft som för processen framåt. Som coach ser vi alltid den stora – inte den lilla – människan framför oss. Alla kan ta små steg inom sin komfortzon, som då per automatik expanderar. I sin tur leder det till att vi kan nå mål som vi från början inte trodde var möjliga.

 Coaching handlar om en ökad medvetenhet. När vi blir medvetna om oss själva och ser på saker från olika nya perspektiv leder det till en förändrad syn på det som tidigare upplevdes som svårt.

En bra coach utmanar alltid sin klient!

Coaching är för dem som vill nå sina mål, som vill utvecklas som människor, utvecklas i sitt ledarskap, behöver guidning i sin karriär eller söker ett syfte och en mening.

För företag

  • Efter ett konsulterande samtal kommer vi överens om antalet gånger vi ses
  • Vi ses minst 5 gånger
  • Pris 1500 kr / timme exkl moms

För privat-personer

  • Efter ett konsulterande samtal kommer vi överens om antalet gånger vi ses
  • Vi ses minst 5 gånger
  • Pris 1250 kr / timme inkl moms