Det vi sår nu får vi skörda sedan.

I kraftcoachingen jobbar vi med övningar, samtal och delningar i grupp. Vår erfarenhet säger att i grupp skapas en dynamik som gör att vår personliga utveckling blir kraftfullare.

Vår kraftcoaching är processinriktad och upplevelsebaserad.

Genom delaktighet i övningar och interaktion med de andra deltagarna kommer vi på ett kraftfullare sätt nå vår fulla potential. När vi själva upplever och deltar förankras våra insikter djupare i vårt undermedvetna och en hållbar förändring träder i kraft. 

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen. 

Information och pris

  • Kraftcoachingen sker i en lokal centralt i Stockholm
  • Vi ses vid 5 tillfällen och två timmar varje gång
  • Vi kommer arbeta med upplevelser, övningar, workshops och coaching
  • Pris per person 5 000 kr (dvs 500 kr/timme)

Det här får du

  • Ökad självinsikt och medvetenhet om dina styrkor och värderingar
  • Ökad självkänsla
  • Stärkt positiv målbild
  • Stärkt självbild
  • Utbildningsmatieral

Hur stor ovan förändringar blir är så klart avhängt på hur mycket du investerar i form av tid, mod, engagemang och vilja.