”Culture eats strategi for breakfast”
– Peter Drucker

 Vi pratar ofta om vikten av engagemang, värdegrund och företagskultur, men hur gör vi för att skapa en kulturförändring eller kulturförbättring?

 

I en ständigt föränderlig värld med nya krav på ledare och kultur från anställda vet vi att ett kulturarbete är av yttersta vikt. För att kunna förändra den nuvarande kulturen behöver man förstå den. Vilka beteendemönster motverkar ert syfte och mål och vilka beteendemönster förstärker och hjälper er att nå i mål. Kulturen sitter ofta i huvudet på medarbetarna i form av mentala och ofta omedvetna övertygelser.

För att skapa en kulturförändring krävs mod från ledare och chefer. Vi hjälper er våga, skapa förändring och behålla den långsiktigt.

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen.

Information

  • Vi tar ett första möte där vi lyssnar på ert behov, era utmaningar och era önskemål
  • Vi skräddarsyr utformandet av kulturförändringen efter era behov
  • Pris varierar beroende på antal deltagare och tid. Kontakta oss för vidare information

Det här får ni

  • Stärkta ledare för att skapa en långsiktig förändring
  • Era värderingar förankrade på djupet i arbetsgruppen
  • Ökad medvetenhet i individen kring sin egen påverkan i arbetsgruppen
  • Ökat engagemang
  • Tranformation i teamet/organisationen
  • En gedigen handlingsplan med områden att utveckla och annat som är viktigt för att skapa en hållbar förändring

Hur stor ovan förändringar blir är så klart avhängt på hur mycket ni investerar i form av tid, mod, engagemang och vilja.