”Culture eats strategi for breakfast”
– Peter Drucker

 Vi pratar ofta om vikten av engagemang, värdegrund och företagskultur, men hur gör vi för att skapa en kulturförändring eller kulturförbättring?

 

I en ständigt föränderlig värld med nya krav på ledare och kultur från anställda vet vi att ett kulturarbete är av yttersta vikt. För att kunna förändra den nuvarande kulturen behöver man förstå den. Vilka beteendemönster motverkar ert syfte och mål och vilka beteendemönster förstärker och hjälper er att nå i mål. Kulturen sitter ofta i huvudet på medarbetarna i form av mentala och ofta omedvetna övertygelser.

För att skapa en kulturförändring krävs mod från ledare och chefer. Vi hjälper er våga, skapa förändring och behålla den långsiktigt.