Det vi sår nu får vi skörda frukterna av sedan. 

Relationscoaching är för de par som vill utveckla sin relation och kommunikation. Tillsammans med andra par kommer ni utveckla er relation till nya höjder.

Vår erfarenhet säger att i grupp utvecklas en dynamik som gör att den personliga utvecklingen blir kraftfullare. Genom delning i grupp lär vi oss också av varandra. 


I en sund relation tar båda parter ansvar för sin egen lycka. I en trygg relation klarar vi konflikter och olikheter. Fokus ligger på att båda vill förstå varandra och bli förstådda, istället för att ha rätt. Vi har en acceptans och respekt för varandra. 

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med er.

Grundstenar i en bra relation är kommunikation, omtanke och tillit. Tillit till oss själva, vår partner och tillit till relationen.

Ni är ett par för att ni älskar varandra.

Information och pris

  • Relationscoachingen sker i en lokal centralt i Stockholm
  • Vi ses vid 5 tillfällen och två timmar varje gång
  • Vi kommer arbeta med upplevelser, övningar, workshops och coaching i par
  • Pris per par 8 000 kr (dvs 800 kr/timme)

Det här får du

  • Verktyg och nycklar för en respektfull kommunikation
  • Ökad insikt och förståelse för er själva och er partner
  • Ökat intimitet
  • Utbildningsmaterial

Hur stor ovan förändringar blir är så klart avhängt på hur mycket du investerar i form av tid, mod, engagemang och vilja.