Kraft, glädje, hälsa

Teamutveckling

Teamutveckling för att öka arbetsgruppens potential

”Vi på Flexibla Människor rekommenderar verkligen Kraftresor och deras givande och inspirerande teamutveckling som gav mer än vi hade kunnat ana. Och vi fortsätter se resultat även idag.” Anas Hissen, Flexibla Människor

Genom att stärka teamet ökar resultaten! Kraftresors teamutveckling är mer än lättsamma fritidsaktiviteter. Genom att på djupet mäta kraften i ditt arbetslag, ser vi var både styrkorna och utvecklingspotentialen ligger. Skräddarsydda övningar kombineras med insiktsgivande reflektioner och utvecklande kommunikation. Med oss får du ett mätbart index på hur det ser ut idag. Efter teamutvecklingen ger vi dig även en handlingsplan för att stärka gruppen ytterligare.

Läs mer om hur vi skräddarsyr er teamutveckling nedan. Allt från en aktivitet på några timmar till att vi tillsammans reser iväg för att stärka gruppen maximalt.

Teamutveckling
för ökad arbetsglädje

Med oss får du en konkret handlingsplan

Vår teamutveckling är glädjehöjande och under teamutvecklingen ger vi din grupp verktyg för konstruktiv kommunikation, speciellt anpassad efter era önskemål.
Under dagen iakttar vi gruppens samspel och de enskilda individerna. Vi sammanställer därefter en handlingsplan utifrån våra iakttagelser och resultatet i vårt kraftindex som presenteras för dig vid annat tillfälle. Detta för att teambuildingen ska få långsiktig effekt.

Kontakta oss för vidare diskussion KLICKA HÄR.

Era långsiktiga behov är vårt fokus

Förutom våra egna anteckningar låter vi teamet anteckna en utvärdering av dagen. Du kan här passa på att låta oss skräddarsy en utvärdering särskilt anpassad efter era långsiktiga behov och önskemål. Exempel på detta kan vara hur teamet upplever sammanhållningen eller sina egna styrkor och utvecklingsområden.

Kontakta oss för vidare diskussion KLICKA HÄR.

Låt arbetsgruppen nå sin högsta potential

Följ med oss på en Kraftresa till Andalusien i Spanien
Under valfritt antal dagar med oss kan du mätbart öka potentialen hos dina medarbetare. Vi gör det genom att ge er verktyg inom kraft, glädje och hälsa. På teamresorna slår vi samman all vår kunskap inom hälsa, inre kraft, övningar inom teamutveckling föreläsningar och mycket mer. Efter era behov skräddarsyr vi resan.

Kontakta oss för vidare diskussion KLICKA HÄR.