KULTUR
FÖRÄNDRING

En företagskultur sitter oftast i huvudet på personalen, inte i väggarna. Kulturen är oerhört viktig för ett företags framgångsfaktor. 

TEAM
UTVECKLING

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp mår och vad en grupp presterar. Det är en av anledningarna till att man ska jobba med teamutveckling.

COACHANDE
LEDARSKAP

Coachande ledarskap kan beskrivas som en ledarfilosofi där man utgår från viljan till lärande, outnyttjade potential, utveckling och förmåga att leda sig själv.

STAMINA-
MODELLEN

För företag som vill ha ett evidensbaserat verktyg för att arbeta med sin arbetsmiljö. STAMINA är en metod som skapar hälsosamma, välmående och produktiva team. 

individuell
coaching

Coaching är för dem som vill nå sina mål, som vill utvecklas som människor, utvecklas i sitt ledarskap, behöver guidning i sin karriär eller söker ett syfte och en mening.

kraft
RETREAT

På en kraftretreat jobbar vi med övningar, samtal och delningar i grupp.  Vår erfarenhet säger att i grupp skapas en dynamik som gör att vår personliga utveckling blir kraftfullare. 

Det vi skördar nu, får vi så frukterna av sedan.

Oavsett om du behöver coaching, teamet behöver utvecklas, ledarskapet behöver förbättras eller kulturen förändras så kommer du få så frukterna av det du gör idag.

VÅR MODELL

nuläge

I ett första möte börjar vi alltid med att göra en gedigen behovsanalys.För att kunna skapa en långsiktigt förändring för dig som privatperson eller företag behöver vi veta hur det ser ut idag, vad ni vill förändra och vad ni behöver utveckla.

plan

Oavsett om du som privatperson eller företag kontaktar oss tar vi fram en  en detaljerad plan kring hur vi ska gå tillväga, skräddarsydd just för dig/er. Planen innehåller bland annat tydliga steg för hur vi går vidare för att ta oss hela vägen in i mål.

utförande

Oavsett om det gäller coaching, teamutveckling, kulturförändring eller utbildning i utbildning så kommer utförandet vara baserat på upplevelser. Genom upplevelser skapar vi hållbar förändring som tar er från nuläget dit ni vill.

handlingsplan

Som företag kommer ni efter vår tid tillsammans få en handlingsplan. Den baseras på våra reflektioner tillsammans och innehåller kompetens att ta tillvara på, områden att utveckla och annat som kan vara viktigt för en hållbar förändring.

Ta det inte från oss…

…ta det från våra kunder

Utbildningen ledde till ökad motivation och prestation. Medarbetarna har blivit mer självgående och bättre på att leda sig själv. Samtidigt har cheferna fått fantastiska insikter och verktyg att luta sig mot i form av metodik och modeller för utmanande samtal bland annat.

Anas Hsissen CEO

Flexibla människor AB

Coachingen gav mig ökad förståelse för mig själv och mina styrkor. Jag fick tydligare riktning på vart jag ville i min karriär och självförtroende för att ta första stegen. Våra möten har varit en energiboost genom en process som ibland varit krävande och utmanande.

Andrea Ruiz, KAM

Jag är väldigt nöjd med Kraftresor. Man fick hela tiden tänka till och utmana sig själv. Det var ett roligt upplägg där man hela tiden var delaktig och aktiv. Det var väldigt lärorikt, jag lärde mig mycket om mig själv och lärde känna mina kollegor på ett annat plan.

Deltagare, teamutveckling

Vilka är vi?

Vi på Kraftresor vill skapa hållbar förändring på djupet. På lednings-, personlig- och kulturnivå. En förändring där individen och företaget lever och verkar efter sina värderingar. 

Maria Midell

Professionell coach ICF, utvecklingskonsult, utbildare

maria@kraftresor.se
070-515 00 89

Ylva Pintus

Professionell coach ICF, utvecklingskonsult, utbildare

ylva@kraftresor.se
070-388 57 33

Louise Krahm

Professionell coach ICF, utvecklingskonsult, utbildare

louise@kraftresor.se
070-720 12 25


VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG!

FÖLJ OSS GÄRNA I VÅRA SOCIALA KANALER