Det coachande ledarskapet ska ses som ett komplement till andra ledarskapsutbildningar. Framgångsrik som ledare blir du när du integrerar tre lika viktiga delar i ledarskapet. Chefen, Ledaren och Coachen.
Måttstocken för om en ledare är framgångsrik kan mätas i hur pass hen får sina medarbetare att växa och nyttja sin fulla potential, samt hur bra medarbetarna blir på självledarskap. Det är här det coachande ledarskapet kommer in och den första och kanske viktigaste nyckeln till ett coachande ledarskap är det ”aktiva lyssnandet”.

Forskningen har påvisat
Att lyssna aktivt är ett verktyg för att främja människors inre motivation och hjälpa dem vidare i deras förändringsprocesser.

Det är när vi lyssnar helt fördomsfritt och utan att döma genom att lyssna aktivt och lyssna bortom orden. Kan vi sen bekräfta det vi hört och spegla den vi har framför oss förstärker vi den människan och han/hon får chans att själv fullfölja sina tankegångar och komma fram till de svar som just hen behöver.

Sen gäller det att inte falla i fällan och börja ge råd och blanda in dina egna åsikter. Exempel på det är när du först lyssnar och sen avbryter för att dra en egen historia om ngt liknande som hänt dig. Då har du plötsligt tagit över samtalet helt och den andre har inte haft en chans att reflektera över sin egen tankegång.

Ett annat exempel på ”avbrutet lyssnande”, är när du sitter på lösningen och vill leverera den så snabbt som möjligt. Det här ger inte utrymme för den andra att faktiskt själv komma till en slutsats, vilket gör att du stryper dess förmåga till egen utveckling o växande.

Det här är ovant för många och kräver övning! Se till att du är avslappnad innan samtalet och försök att nollställa dig själv. Det handlar inte om dig utan den som du lyssnar på.

  • Att lyssna aktivt gör du med hela kroppen. Sök ögonkontakt med den som pratar och vänd dig mot honom/henne.
  • För att skapa tillit är det viktigt att den andre förstår att du inte dömer utan accepterar det som sägs.
  • Använd dig gärna av huvudrörelser och bekräftande ord och utryck.
  • Ställ följdfrågor som visar att du hört det som sagts. Inte minst för att du ska få hela bilden och faktiskt förstå vad det är den andra pratar om.
  • Ställer du s.k. ”öppna frågor” frågor som börjar med Hur, Vad, Varför, Vilken, När, Var, På vilket sätt, blir det mer naturligt för den som berättar att fortsätta sin tankeprocess.

Effekten av den här typen av ledarskap är enorm. Finns det tillit förbättrar det de personliga relationerna och främjar förståelse, vilket minskar konflikter. Det i sin tur ger en tryggare arbetsmiljö och rum för tillväxt på alla plan!

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Om denna webbplats

Det här kan vara en lämplig plats att presentera dig själv och din webbplats eller räkna upp några av dina meriter.