Genom att ge medarbetarna en chans att utvecklas själva ökar motivationen.

Det coachande ledarskapet är inte någon ny ledarskapsutbildning utan ett komplement till de ledarskapsutbildningar och den kunskap som redan finns.


Vad det innebär i siffror

International Coach Federations (ICF) studie i effekterna kring coaching visar följande siffror i procent:

Improved work performance
0
Improved business management
0
Improved time management
0
Improved team effecitveness
0
VAD FÅR JAG?

Ökad insikt i dig själv och ditt ledarskap. Kunskap kring det coachande förhållningssättet. Utbildningsmaterial.

HUR GÅR DET TILL?

Utbildningen sker via Zoom. Det är en interaktiv utbildning i 5 moduler under 2 1/2 dagar (ca 20 timmar).

INVESTERING

Utbildningen kostar 9 995 kr per person.

Många organisationer växer snabbt och man gör de bästa medarbetarna till chefer och ledare. Ofta helt utan att ge dem direkta verktyg för att lyckas i sitt ledarskap.

Coachande ledarskap ger bl a ökad produktivitet, ökad motivation, ökat självledarskap, ökat självförtroende, ökad självinsikt och ökat välmående.

Att styra med hjälp av kontroll och direktiv fungerar allt sämre i många situationer. Människan utvecklas och vi förstår idag att hierarkier och auktoriteter inte är ett hållbart ledarskap. 

Nu talar man istället om chefen, ledaren och om det coachande ledarskapet.

 När cheferna hittar medvetenheten kring sitt eget ledarskap tillsammans med verktyg för det coachande ledarskapet så bidrar det till allt från ökad medvetenhet, till bättre planering, förbättrad kommunikation, ökat självförtroende, ökad EQ, ökad självinsikt och bättre resultat.

Det coachande ledarskapet är inte någon ny ledarskapsutbildning utan ett komplement till de ledarskapsutbildningar och den kunskap som redan finns.

I ledande befattningar behöver vi vara både chef, ledare och coach. Det är när vi behärskar alla de rollerna som vi får störst effekt i organisationen. 

Det är när vi förankrar drivkraft, mål och önskat resultat i hjärtat, inte bara huvudet och kroppen, som vi når faktiskt resultat.

En av de många vinsterna med ett coachande ledarskap är att man på sikt får mer självgående medarbetare. Genom att ge medarbetarna en chans att utvecklas själva ökar motivationen, prestationerna och därmed också resultaten.

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen.


Kontakta oss för bokning eller frågor

+46 703 88 57 33

hej@kraftresor.se