Genom att ge medarbetarna en chans att utvecklas själva ökar motivationen.

Det coachande ledarskapet är inte någon ny ledarskapsutbildning utan ett komplement till de ledarskapsutbildningar och den kunskap som redan finns.


Många organisationer växer snabbt och man gör de bästa medarbetarna till chefer och ledare. Ofta helt utan att ge dem direkta verktyg för att lyckas i sitt ledarskap.

Coachande ledarskap ger bl a ökad produktivitet, ökad motivation, ökat självledarskap, ökat självförtroende, ökad självinsikt och ökat välmående.

Att styra med hjälp av kontroll och direktiv fungerar allt sämre i många situationer. Människan utvecklas och vi förstår idag att hierarkier och auktoriteter inte är ett hållbart ledarskap. 

Nu talar man istället om chefen, ledaren och om det coachande ledarskapet.

 När cheferna hittar medvetenheten kring sitt eget ledarskap tillsammans med verktyg för det coachande ledarskapet så bidrar det till allt från ökad medvetenhet, till bättre planering, förbättrad kommunikation, ökat självförtroende, ökad EQ, ökad självinsikt och bättre resultat.

Det coachande ledarskapet är inte någon ny ledarskapsutbildning utan ett komplement till de ledarskapsutbildningar och den kunskap som redan finns.

I ledande befattningar behöver vi vara både chef, ledare och coach. Det är när vi behärskar alla de rollerna som vi får störst effekt i organisationen. 

Det är när vi förankrar drivkraft, mål och önskat resultat i hjärtat, inte bara huvudet och kroppen, som vi når faktiskt resultat.

En av de många vinsterna med ett coachande ledarskap är att man på sikt får mer självgående medarbetare. Genom att ge medarbetarna en chans att utvecklas själva ökar motivationen, prestationerna och därmed också resultaten.

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen.


Hur stora förändringarna blir är så klart avhängt på hur mycket ni investerar i form av tid, mod, engagemang och vilja.

Vad det innebär i siffror

International Coach Federations (ICF) studie i effekterna kring coaching visar följande siffror i procent:

Improved work performance
0
Improved business management
0
Improved time management
0
Improved team effecitveness
0

information 

DET HÄR FÅR NI
  • Verktyg för ett tryggare och tydligare ledarskap
  • Mer självgående medarbetare
  • Ökad självledarskap i teamet
  • Ökat ansvarstagande
  • Mer motiverade medarbetare
  • Ökad prestation och resultat
  • Verktyg att luta sig mot i form av metodik och modeller för utmanande samtal bl a
  • Utbildningsmaterial
  • En gedigen handlingsplan med områden att utveckla och annat som är viktigt för att skapa en hållbar förändring


HUR GÅR DET TILL?

Utbildningen är interaktiv där deltagarna genom upplevelser, övningar och workshops lär. Utbildningsmaterial ingår naturligtvis.

Utbildningen består av fem moduler och totalt ca 20 timmar. Två heldagar samt uppföljning efter två månader.

HOS ER PÅ PLATS

Utbildningen kan hållas på plats hos er beroende på antal deltagare. För att vi ska komma till er behöver antalet vara minst 10 personer. Pris varierar beroende på antal deltagare, kontakta oss för offert.

HOS OSS PÅ PLATS

Frukost, lunch och fika ingår. Investering 9 995 kr per person. 

Vi håller till i Bonnier Service lokal, Magasinet Konferens på Sveavägen 53 i Stockholm.

NÄSTA UTBILDNINGSTILLFÄLLE?

Nästa utbildningstillfälle sker 2 och den 16 november 2020, 09.00-17.00.


VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG!

FÖLJ OSS GÄRNA I VÅra sociala kanaler