Genom att stärka teamet ökar  resultaten

Ett vinnande team skapas när medarbetarna får bidra och samverka utifrån sina talanger och kompetenser.

Genom att på djupet arbeta med ert arbetslag ser vi var både styrkorna och utvecklingspotentialen ligger. 

.


Vad är det som gör att vissa arbetsgrupper presterar bra, når höjder ingen trodde de skulle klara av och samtidigt har välmående medarbetare som tycker om att gå till jobbet? 

Arbetsgrupper där medarbetarna känner varandra väl, har tillit till varandra och arbetar mot gemensamma och tydliga mål presterar klart bättre.

I en forskningsstudie som Försvarshögskolan gjort visas att i grupper där det finns konflikter och där det saknas tillit och förståelse för varandra går 80% av energin åt till relationerna och kvar blir bara 20% till den faktiska arbetsuppgiften. 

Det finns outnyttjad potential i alla arbetsgrupper, det är den vi arbetar fram. 

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen. 

DET HÄR FÅR NI

Starkare samhörighet med tydligare gemensamma målbilder. Ökat fokus på den faktiska arbetsuppgiften. Ökad arbetsglädje och potential bland medarbetarna. Ökat resultat. En gedigen handlingsplan med områden att utveckla och annat som är viktigt för att skapa en hållbar förändring.

HUR GÅR DET TILL

Vi tar ett första möte där vi lyssnar på ert behov, era utmaningar och era önskemål. Därefter skräddarsyr vi utformandet av teamutvecklingen efter era behov och önskemål. Teamutvecklingen är upplevelsebaserad då vi lär oss bättre och det skapar en förändring på djupet.

INVESTERING

Pris varierar beroende på antal deltagare och tid. Kontakta oss för vidare information.

Kontakta oss för mer information

+46 703 88 57 33

hej@kraftresor.se