Det vi sår nu får vi skörda frukterna av sedan.

Vi människor identifierar oss ofta med vad vi gör istället för vilka vi är. Många av oss har inte upptäckt vår fulla potential. Vi på Kraftresor älskar att se människor och par att få självinsikt, upptäcka sin potential och hitta sina egna nycklar till självledarskap.

Coachning handlar om en ökad medvetenhet. När vi blir medvetna om oss själva och vårt handlande samt ser på det utifrån olika perspektiv leder det till ett förändrat synsätt och förhållningssätt och i förlängningen också ett förändrat beteende. Man ser ofta nya möjligheter i stället för svårigheter och vågar ta steg som man tidigare inte trodde fanns inom räckhåll.

Individuell coaching

Coaching är en process där coachen hjälper dig som klient att bli framgångsrik i din egen förändringsprocess. Det är ett kreativt tankeförlopp där coachen ställer inspirerande frågor, som får dig att själv hitta svaren, så att du kan maximera din personliga och professionella potential.


Relationscoaching

Relationscoaching är för de par som vill utveckla sin relation och kommunikation. Tillsammans med andra par kommer ni utveckla er relation till nya höjder. Vår erfarenhet säger att i grupp utvecklas en dynamik som gör att den personliga utvecklingen blir kraftfullare. Genom delning i grupp lär vi oss också av varandra. 

Upptäck din fulla kraft

Här jobbar vi med övningar, samtal och delningar i grupp. Vår erfarenhet säger att i grupp skapas en dynamik som gör att vår personliga utveckling blir kraftfullare.

Vår utbildning är processinriktad och upplevelsebaserad.