Det vi sår nu får vi skörda frukterna av sedan.

Vi människor identifierar oss ofta med vad vi gör istället för vilka vi är. Många av oss har inte upptäckt vår fulla potential. Vi på Kraftresor älskar att se människor och par att få självinsikt, upptäcka sin potential och hitta sina egna nycklar till självledarskap.

Coachning handlar om en ökad medvetenhet. När vi blir medvetna om oss själva och vårt handlande samt ser på det utifrån olika perspektiv leder det till ett förändrat synsätt och förhållningssätt och i förlängningen också ett förändrat beteende. Man ser ofta nya möjligheter i stället för svårigheter och vågar ta steg som man tidigare inte trodde fanns inom räckhåll.

Upptäck din fulla kraft

Här jobbar vi med övningar, samtal och delningar i grupp. Vår erfarenhet säger att i grupp skapas en dynamik som gör att vår personliga utveckling blir kraftfullare.

Vår utbildning är processinriktad och upplevelsebaserad.