Coaching handlar bl a. om en ökad medvetenhet.

Coaching är för dig som vill nå dina mål, utveckling som människa eller söker ett syfte och en mening.
Coaching är en process där coachen hjälper dig att bli framgångsrik i din egen förändringsprocess. Det är ett kreativt tankeförlopp där du själv hittar svaren så att du kan maximera din personliga och professionella potential.

När vi blir medvetna om oss själva och vårt handlande samt ser på det utifrån olika perspektiv leder det till ett förändrat synsätt och förhållningssätt och i förlängningen också ett förändrat beteende.

Coachen ger inte råd eller kommer med lösningar. Genom coachens frågor, övningar och coachande förhållningssätt kommer klienten själv fram till sina egna svar. Det frigör en energi och en kraft som för processen framåt. Som coach ser vi alltid den stora – inte den lilla – människan framför oss. Alla kan ta små steg inom sin komfortzon, som då per automatik expanderar. I sin tur leder det till att vi kan nå mål som vi från början inte trodde var möjliga.

Coaching handlar om en ökad medvetenhet. När vi blir medvetna om oss själva och ser på saker från olika nya perspektiv leder det till en förändrad syn på det som tidigare upplevdes som svårt.

En bra coach utmanar alltid sin klient!

Coaching är för dem som vill nå sina mål, som vill utvecklas som människor, utvecklas i sitt ledarskap, behöver guidning i sin karriär eller söker ett syfte och en mening.

INFORMATION

Efter ett konsulterande samtal kommer vi överens om antalet gånger vi ses. Vi ses misnt 5 gånger 60 min. Live, telefon eller via Zoom. 

FÖR FÖRETAG

1 500 kr / timme exkl moms

FÖR PRIVATPERSONER

1 250 kr / timme inkl moms

Kontakta oss för bokning eller frågor

+46 703 88 57 33

hej@kraftresor.se