I grupp skapas en dynamik som gör utvecklingen   
kraftfullare

I kraftcoachingen jobbar vi med övningar, samtal och delningar i grupp. Kraftcoachingen är processinriktad och upplevelsebaserad.

Genom delaktighet i övningar och interaktion med de andra deltagarna kommer vi på ett kraftfullare sätt nå vår fulla potential.

När vi själva upplever och deltar förankras våra insikter djupare i vårt undermedvetna och en hållbar förändring träder i kraft.  

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen. 

Hur stor ovan förändringar blir är så klart avhängt på hur mycket du investerar i form av tid, mod, engagemang och vilja.

INformation

DET HÄR FÅR DU
  • Ökad självinsikt
  • Ökat självförtroende
  • Ökad medvetenhet i dig själv och din relation till andra
  • En förflyttning från nuläge till önskat läge
  • Insikt i din egna potential och kraft
  • Utbildningsmaterial


HUR GÅR DET TILL?

Relationscoachingen sker i Bonnier Service lokal, Magasinet Konferens, på Sveavägen 52 i Stockholm. Vi ses vid 5 tillfällen och två timmar varje gång. Vi kommer arbeta med upplevelser, övningar, workshops i grupp.

NÄSTA TILLFÄLLE

Nästa Kraftcoaching tillfälle sker datumen 1mars, 15 mars, 29 mars, 12 april och 26 april mellan 17.00-19.00

INVESTESTERING

Pris per par 5 000 kr (dvs 500 kr/timme).

Varmt välkommen att höra av dig!