OM OSS

Vi vill skapa hållbar förändring på djupet. 

På lednings-, personlig- och kulturnivå.

En förändring där individen och företaget lever och verkar efter sina värderingar.

Maria Midell

Har lång gedigen bakgrund inom försäljning och kundservice på ledningsnivå. På senare tid som rekryteringskonsult, coach och utbildare i egen regi.

Maria är den av oss som har helikoptersynen. Hon är den som som ser vad som behöver förändras och förbättras på både individ och strukturnivå.

Ylva Pintus

Har en lång gedigen bakgrund inom försäljning på ledningsnivå. På senare tid som rekryteringskonsult, coach och utbildare i egen regi.

Ylva är den av oss som utmanar. Hon är den som med en trygg hand för individen, gruppen och organisationen vidare i utvecklingsfasen. 

Louise Krahm

Har under hela sitt yrkesliv drivit flera egna företag och då framförallt med fokus på hälsa. På senare tid även som coach och utbildare.

Louise är den av oss som fångar upp och binder ihop. Hon säkerställer att det förankras både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

.2015

Kraftresor sverige ab grundas av Caridad Aliaga modén och ylva pintus. Fokus låg på resor utomlands och kurser i personlig utveckling

.2018

drevs av ylva pintus. konsult inom rekrytering, utbildning och organisationsförändring

.2020

Maria Midell och louise krahm kliver in som delägare och nya kraftresor tar form