I grupp skapas en dynamik som gör utvecklingen   
kraftfullare

Under utbildningen jobbar vi med övningar, samtal och delningar i grupp. Utbildningen är processinriktad och upplevelsebaserad.

DAG 1

Vår första dag tillsammans går vi igenom våra individuella målsättningar. Med hjälp av coachande verktyg går vi djupare in i nuläge för att tydliggöra vårt önskade läge.

DAG 2

Med hjälp av olika verktyg går vi djupare in i vilka vi är, våra styrkor, drivkrafter och vår outnyttjade potential. 

DAG 3

Coachande övningar och coachande samtal beroende på gruppen och individen. Här och nu.

DAG 4

Coachande övningar och coachande samtal beroende på gruppen och individen. Här och nu.

DAG 5

Coachande övningar och coachande samtal beroende på gruppen och individen. Här och nu.

DAG 6

Här gör vi ytterligare övningar coh knyter ihop säcken. Du har här upptäckt din inre kraft och ser tydligare din väg framåt. 

Genom delaktighet i övningar och interaktion med de andra deltagarna kommer vi på ett kraftfullare sätt nå vår fulla potential.

När vi själva upplever och deltar förankras våra insikter djupare i vårt undermedvetna och en hållbar förändring träder i kraft.  

Våra känslor är den enskilt största faktor som bär oss genom livet, får oss göra det vi gör och lär oss de viktigaste läxorna. När vi lär oss någonting på enbart intellektuell nivå tenderar vi att glömma bort det efter en tid, men när en emotionell komponent adderas till inlärningsprocessen skapar det ett avtryck som består genom hela livet. Det är med den vetskapen vi jobbar med gruppen. 

VAD FÅR JAG?

Ökad självinsikt och självförtroende. Ökad medvetenhet i dig själv och din relation till andra. En förflyttning från nuläge till önskat läge. Insikt i din egna potential och kraft. Utbildningsmaterial.

HUR GÅR DET TILL?

Vi ses vid 6 tillfällen, 2 timmar varje gång via Zoom. Vi arbetar med upplevelser, coachande övningar och workshops i grupp. 

INVESTERING

Utbildningen kostar 7 200 kr, 600 kr/timme.

Kontakta oss för bokning eller frågor

+46 703 88 57 33

hej@kraftresor.se