samarbeten

Vi tror på gynsamma samarbeten där vi tillsammans hittar lösningar på problem eller utmaningar.

På den här sidan har vi valt att berätta om våra samarbetspartners. 

Våra samarbetspartners


Tillsammans med Bonnier Service jobbar vi med att skapa mer innehåll på konferensen, ledningsgruppsmötet eller utbildningen.


I detta samarbete fördjupar vi arbetet i att skapa hållbara team genom ett forskningsbaserat arbetsmiljöprojekt – STAMINA


Hos Wells Recruitment & Customer Success är vi underleverantörer gällande utbildning. Utöver det hjälper vi även till med rekrytering när behovet finns.

Här kan ni läsa mer om Wells Recruitment & Customer Success