STAMINA är en modell för att skapa attraktiva, friska, produktiva och hållbara 
arbetsplatser

För att lyckas krävs uthållighet, delaktighet och ledarskap. Det är det som utgör grunden i STAMINA-modellen.
Kraftresor erbjuder STAMINA via HRI Institutet där vi som samarbetspartner erbjuder rådgivning, metodstöd och coachning.

sTAMINA

STAMINA-modellen utvecklas ständigt genom ett unikt samarbete med mellan HRI-I (Human Resources Index Institute) och forskare vid Uppsala Univeristet. Genom en kontinuerlig dialog med kunderna  så sammanställs deras feedback för fortsatt utveckling av modellen. 


Namnet STAMINA kommer från forskningsprojektet som skapade av Magnus Svartengren vid Uppsala Universitet. Han behövde ett “Strukturerat Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för ett INkluderande Arbetsliv”. 

STAMINA förenklar arbetet att följa Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Genom att följa medarbetarnas hälsa och produktivitet blir effekterna väldigt tydliga. Kundernas feedback och forskarnas utvärderingar har lett till att modellen sändigt utvecklas.

Detta ingår i STAMINA-modellen

UTBILDNING & HANDLEDNING

Chefer och nyckelpersoner i företaget. handleds och utbildas. Den korta utbildningen är främst inriktad på att snabbt komma igång. Det behövs heller inga särskilda förkunskaper, varken om modellen eller IT-systemet. Förståelsen för modellen uppstår och växer i takt med användningen. Ett viktigt moment i utbildningen är att cheferna får tillfälle att i en STAMINA-dialog själva pröva modellen i skarpt läge genom att utgå från sin egen arbetssituation och arbetsmiljö. På så sätt kan de upptäcka nyttan och förstå hur de själva ska leda arbetet tillsammans med sin arbetsgrupp.

CHEFENS PERSONLIGA SIDA

I samband med utbildningarna får alla chefer tillgång till webb-tjänsten “Chefens Personliga Sida” som innehåller allt som behövs för att arbeta med modellen. Sidans funktioner frigör också tid för utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Chefen kan själv följa gruppens utveckling och boka nya tider och enkelt kalla till STAMINA-träffarna med hjälp av färdiga mallar. Sparfunktionen gör sidan till en digital bokhylla där man när som helst kan komma åt vad som tidigare har gjorts eller planerats, allt för att underlätta systematik och kontinuitet. 

ÅTERKOPPLING & UTVECKLING

I leveransen ingår att löpande följa och STAMINA-arbetets status i alla grupper. Användarna befrias från alla krav på administration eller att förstå IT systemet. Supporten stöttar, påminner och ger ständig tillgång till den personliga rådgivning som ingår.Till organisationens ledning återkopplas varje år  övergripande observationer med rekommendationer som grund för fortsatt utveckling.

Målet är att STAMINA-modellen ska bli en standard för arbetsplatsutveckling, som är lätt att ta till sig och som alla vill använda.

Kontakta oss för mer information

+46 703 88 57 33

hej@kraftresor.se